Doğru İşe DOĞRU TEKNOLOJİ

 

 

 

 

 

 

 

 


Teknoloji odaklı düşünmüyor, doğru yerde doğru teknolojiyi kullanmayı hedefliyoruz.

Hastanelerde çalışması gereken uygulamalarda, performansı ve zenginliği dolayısıyla Windows uygulamalarını tercih ediyoruz.

Kurumlar arası uygulamaları web teknolojilerini kullanılarak geliştiriliyoruz.

Kullanıcı arayüzü gerektirmeyen kurumlar arası işlemler ise web servisleri üzerinden yürütülüyor.

Kullanıcılar hastane uygulamalarına ve merkezi uygulamalara, aynı programın içinden erişiyorlar.  


Merkezi standartların güncel tutulması için web servisleri kullanılıyor. Merkez, standartları sağlıyor, tüm raporlar ve hastaneler arası işlemler bu standartlar üzerinden yürütülüyor. 
Raporlama için merkezde veri konsolidasyonu sağlanıyor.
Ayrıca mesajlaşma, kalite, insan kaynakları, merkez satınalma,… gibi grup fonksiyonları da tamamen merkezi olarak yürütülüyor.

Hastanelerdeki operasyonel işlemlerin de merkezde yürütülmesi mümkünse de geçmiş tecrübelerimiz ışığında dağıtık yapıda olmasını tercih ediyoruz.  Bu tercihimizde göz önünde bulundurulan faydaları şu şekilde sıralamak mümkün:

Performans ve Arayüz Zenginliği
Lokal ağda çalıştırılan Windows uygulamalarının performansına, zenginliğine ve rahatlığına hala hiçbir uygulama mimarisi erişemiyor. Yeni versiyon dağıtımı geliştirilen teknolojilerle bir problem olmaktan çıkmış durumda.

Büyüyebilirlik
Merkezi olarak tasarlanan yapı belli bir oranda büyüyebiliyor. Belli büyüklüğü aşınca yen baştan oluşturulması gerekiyor. 
Ölçek büyüdükçe merkezin yönetim zorlukları ve masrafları aritmetik değil geometrik olarak artıyor.

Esneklik
Merkezde, tek bir veritabanı, süreçleri basit yada büyük ölçüde standartlaşmış yapıları gerektiriyor.
Hastane gibi karmaşık süreçlere sahip kurumların ihtiyaçları, dağıtık yapılarda daha rahat modellenebiliyor ve süreçleri daha rahat farklılaştırılabiliyor.

Yerinde Yönetim
Hastanelerin bilgi sistemlerini merkezden yürütmeye çalışmak sanıldığının aksine daha pahalı ve üstelik hantallık sebebiyle müşteri memnuniyetini azaltıyor.

Güvenilirlik
Tüm yumurtalar tek bir sepete koymamak da da güvenli. Hastaneler kendi içinde çalışırken bir problem yaşandığında etki sadece o hastane ile sınırlı kalıyor.  Merkezde yer alan uygulamalar ise anlık aksamaların tolere edilebileceği, operasyonun aksamasına sebebiyet vermeyecek uygulamalardan oluşuyor.

SON TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASI
Son teknolojileri takip ediyoruz. Bunun teknik bir konu olduğu düşünülebilir ama işe yansıyan önemli etkileri var:

Her geliştirilen yazılımın bir ömrü var. Yazılımlar belirli öngörülerle tasarlanıyor, sonra da bu tasarıma göre geliştiriliyorlar.
Hızlı değişen sektörlerde iş ihtiyaçları, tasarım öngörülerini kısa sürede aşmaya başlıyor.

Bir yandan da piyasa, yazılım geliştirme için kullanılan teknoloji bir süre sonra “eski” kategorisine sokuyor. Teknoloji üreten firmalar, “eski” teknolojinin geliştirilmesi durduruyor. Eski teknoloji ile geliştirilen yazılımların geliştirilmesi zorlaşıyor:

  • Ggeliştirecek personel bulunamıyor. 
  • Yazılımın bakımı ve desteği pahalı hale geliyor.
  • Hem mimari tasarımı hem de teknolojik sıkıntıları aşmak için her geçen gün daha fazla emek (dolayısıyla iş gücü ve personel) harcamak gerekiyor.


Bir süre sonra yazılımın değiştirilmesi kaçınılmaz oluyor.
Bu durum geliştirilen her yazılım için geçerli.
Yeni teknolojilerle ilerlemek bu süreci uzatıyor. Biz de kurumlara bu avantajı sunmayı hedefliyoruz.

BAKIM ve DESTEK İHTİYACININ AZLIĞI
Mimarimizin ve kullandığımız teknolojinin kurumlara sağladığı belki de en önemli avantaj düşük sahip olma maliyeti.
Geliştirme, bakım ve destek ihtiyacının düşüklüğü, kurumun katlanması gereken IT personel masraflarına doğrudan yansıyor. Kendi uygulamalarına sahip olmayı tercih eden benzer kurumlarla kıyaslanmayacak kadar az sayıda IT personeli ile devam etmek mümkün hale geliyor.